pirmdiena, 2019. gada 11. februāris

Riepu akvaplanēšana

Braucot pāri plānai kārtai ar ūdeni, riepu gropju ūdens novadīšanas spējas samazinās un ūdens iespiežas starp riepu un ceļa segumu. Iespiešanās rezultātā rodas ūdens spiediens, kas daļu no riepas paceļ virs ceļa seguma. Līdzīgi kā ūdens slēpošanas prinicipiem, riepu saķeres virsmas priekšējā daļa piepildās ar ūdeni un spiediens paceļ riepu virs zemes. Ūdens spiediens ir proporcionāls ūdens blīvumam un divreiz lielākam ātrumam. Ātrums, pie kura riepas ir pacēlušās virs zemes pilnībā zaudējušas saķeri, tiek saukts par hidroplanēšanas kritisko ātrumu. Tas norāda, ka automašīna slīd ar inerces spēku un zaudē bremzēšanas spēku, kā arī riepu oriģinālās funkcijas, rezultātā vadītājs pilnībā zaudē kontroli pār automašīnu. Minimālais ūdens dziļums, kas izraisa hidroplanēšanu ir atkarīgs no ātruma, riepu nodiluma un ceļa grubuļainuma, bet vispārīgi šis dziļums ir no 2.5mm līdz 10.0mm.

Paldies: https://www.realnets.lv/